Tuesday, February 6, 2007

Jáma és Nijáma

Jáma és Nijáma

A nyugat fogyasztói társadalmában az első két oszlopba tartozó, javasolt szociális és személyes viselkedési módok (jáma és nijáma) megvalósítása a kelettől nagyban eltérő kulturális- és értékkülönbségek miatt a folyamat kezdetén olyan nehézségekbe ütközik amelyek miatt nagyon nehezen realizálhatóak.
Éppen ezért nyugaton a nyolcoszlopú jógát a harmadik oszloppal, a fizikai testhelyzetekkel (asana) kezdjük, az első két oszlop elemei pedig az integrált gyakorlás hatására fokozatosan teremtődnek meg. Fentiek könnyebb megértése végett az alábbiakban található a jámák és nijámák rövid felsorolása.

Jamá-k

Ahimsza: erőszakmentesség, ne árts (se gondolatban, se szóban, se tettben), se másnak se önmagadnak(!), ne manipulálj másokat (se fizikailag, se lélekben), ne bántsd meg mások érzéseit (előbbiek viszont nem jelentik h ne védd meg az életedet ha azt veszély fenyegeti!)

Szatja: igazság, (tartózkodj a hazugságtól); formái: igazmondás, egyöntetűség (hitelesség!), önuralom, féltékenységtől való mentesség, irigységtől való mentesség, megbocsátás, szerénység, megbízhatóság, jótékonyság, önzetlen emberszeretet (közösségi szellem!), önfegyelem, együttérző figyelmesség

Asztéja: becsületesség (tartózkodj a lopástól); ne vágyd meg más tulajdonát

Brahmacsarja: tudatos önkotrollal élni (tarózkodj az érzéki élvezetektől); szabadnak lenni az alacsonyabb tudat ösztönzéseinek kielégítéséből származó élményektől (evés-ivás, alvás, félelem, szexualitás); ezek közül a szexualitás a legerősebb ösztönző energia (ld: cölibátus!), de a tudatos kontroll nem jelenthet elfojtást (inkább én vagy ego és birtoklámmentességet a szexben is, a szív szándékának tisztasága a lényeg)

Aparigraha: birtokvány vagy ragaszkodás nélküliség, mohóságtól és sóvárgástól való szabadság, függéstől való szabadság

Nijámá-k

Saucsa: tisztaság (külső és belső!), cselekedetek tisztasága, tudat tisztasága

Szantósa: megelégedettség, megnyugvás, elfogadás, (a jelenben, az itt és mostban való létezés, nem mélázunk a múlton és nem aggódunk a jövő miatt), elfogadni akik és amik vagyunk

Tapaszja: egyszerűség, mértékletesség (fizikai testé, beszédés és kommunikációé, tudaté), fegyelmezettség

Szvádhjája: önismeret (az aktuális lét megtapasztalása), a szívünkkel látni

Ishvára pranidhána: Istennek való önátadás, igaz hit, megélni Istent, saját sorsunk elfogadása